جایزه بزرگ اختراعات ایران

برنامه از تاریخ تا تاریخ
ثبت نام اولیه مخترعان و شرکتها و ارگانها 93/12/25 94/06/01
(تمدید شد)
94/08/15
شروع ثبت نام نهایی مخترعان ، شرکت ها و ارگانها و ارسال همزمان به داوران جهت بررسی 94/03/04 94/06/01
(تمدید شد)
94/08/15
بایگانی شدن طرح های داوری شده توسط دبیر خانه همزمان با داوری 94/03/04 94/06/15
(تمدید شد)
94/08/15
پایان مهلت ثبت نام نهایی اختراعات 94/06/15
(تمدید شد)
94/08/15
-----
اعلام نتایج پذیرفته شدگان 94/07/01
(تمدید شد)
94/09/1
-----
هماهنگی جهت رزرو اسکان متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد
اعلام برنامه های برگزاری جایزه بزرگ در سایت و ایمیل برنامه به تمامی شرکت کنندگان متعاقبا اعلام میگردد -----
پذیرش مخترعان و شرکت ها و... جهت آماده سازی پوستر ها و دریافت برنامه و روند برگزاری متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد
شروع به کار جایزه بزرگ و شروع داوری ها گروه به گروه در سه روز متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد
برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های جانبی در حین برگزاری متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد
اختتامیه جایزه بزرگ و اعلام نتایج و اهدای جوایز متعاقبا اعلام میگردد -----