جایزه بزرگ اختراعات ایران

شیوه نامه حمایت از جایزه بزرگ اختراعات ایران(حامیان مالی)

امتیازات حامی ویژه طلایی نقره ای برنزی مبلغ موردی(ریال) امتیاز جنبی
درج لگوی حامی در تیزر تلویزیونی جایزه بزرگ       ارائه تیزر
درج لگوی حامی برروی پوسترها ، بنرها ، كارتهای دعوت  
درج لگوی حامی برروی سایت جایزه بزرگ  
درج نام حامی در تمامی پوشش خبری جایزه بزرگ      
درج لگوی حامی برروی تنديس ، هدايا و لوح های تقدير شوندگان     اهدای هدایا
معرفی توسط دبير جشنواره در مصاحبه ها و ...      
معرفی توسط مجری در مراسم اختتاميه      
درج نام ولگوی حامی در كتب و كاتالوگهای جشنواره اهدای20 کتاب
درج لگوی حامی بر روی تمبر جایزه بزرگ     اهدای 120 تمبر
استفاده از پرچم حامی بر روی دكوراسيون مراسم اختتاميه    
معرفی دربرنامه های زنده وتوليدی همايش(رادیو وتلویزیون )        
دراختيار داشتن غرفه درنمايشگاه جنبی جایزه بزرگ  
ارائه اقلام تبليغاتی در نمايشگاه جنبی جایزه بزرگ    
دعوت از ميهمانان حامی در برنامه های جایزه بزرگ      
حضور دركنفرانس خبری جایزه بزرگ      
دريافت تنديس و لوح ويژه حاميان طلايی جایزه بزرگ  
درج لگوی حامی در کلیپ جایزه بزرگ     ارائه کلیپ
مبلغ حمایت(ریال)