جایزه بزرگ اختراعات ایران

اهداف برگزاری

1-تولید، تجاری سازی، فروش فناوری و دانش فنی و ارتباط ویژه علم، صنعت، بازار توسط خانه تکنولوژی

2-ایجاد انگیزه مضاعف جهت شروع یک تحول ویژه در بخش فناوری کشور توسط بخش خصوصی

3-حضور صاحبان صنایع تخصصی در روند داوری و تعامل بین مخترعان و صاحبان صنایع

4-حضور شرکت های دانش بنیان و ارگانها و ارائه دستاوردها در بخش شرکت ها و ارگانها

5-ارائه فضایی مخصوص نصب پوستر به طرح های قابل تجاری سازی در کنار شرکت ها ی صنعتی و دانش بنیان به منظور تعامل و ارتباط

6-بزرگترینتجمع فناوران، نخبگان و نوآوران

7-رونمایی از آکواریوم فناوری و خانه تکنولوژی

8-مشاوره و ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی طرح ها

9-معرفی طرحهای منتخب به سرمایه گذاران و پیگیری تا مرحله تولید و فروش

10-نیاز سنجی سازمان ها،ارگان ها و صنایع، و معرفی طرح های مربوطه

11-حضور تمامی مخترعان در روند داوری کلیه اختراعات

12-تعامل بین مخترعان و ایجاد طرحی نو

این داوری ها در سه روز پیاپی از ساعت 9 صبح تا 13 و 15 تا 18 و در 9 گروه:                      


1-پزشکی(تجهیزات پزشکی-دامپزشکی-علوم دارویی) 
2-کامپیوتر و فناوری اطلاعات 
3-برق(مخابرات-الکترونیک-کنترل-قدرت) 
4-مهندسی شیمی(مهندسی نفت-طراحی فرایند های گاز مهندسی پلیمر- پتروشیمی) 
5-علوم پایه(شیمی،فیزیک،نانو و...) 
6-عمران و معماری 
7-مهندسی مواد و متالوژی 
8-مکانیک و مکاترونیک و هوافضا 
9-کشاورزی(تمام رشته ها)

10-سایر

انجام خواهند شد که در نوع خود جالب و مفید خواهد بود.